5 Places
Խանութ

Goldshin

Open now

Բալահովիտ 8/5 փող, Կոտայք, Հայաստան

Խանութ

Choupette Multi Magic Mall

Open now

5-րդ փող., 1 փկղ․, 5 շենք, Վերին Պտղնի, Հայաստան

Խանութ

Babyroom Multi Magic Mall

Open now

📍 5-րդ փող., 1 փկղ․, 5 շենք, Վերին Պտղնի, Հայաստան

Ռեստորան

Original Restaurant

Open now

Կոտայքի մարզ. գ.Կաթնաղբյուր 1-ին փողոց, Հայաստան

Տաճարներ և եկեղեցիներ

Գառնի Հեթանոսական տաճար

Open now

Գառնի գյուղ, Կոտայքի մարզ, 2215, Հայաստան